Polonia Restituta

Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej w 1921 roku jako drugie pod względem starszeństwa po Orderze Orła Białego odznaczenie cywilne. Nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za szczególne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za zasługi na rzecz suwerenności i obronności kraju,… Czytaj dalej Polonia Restituta