KONKURS LITERACKI

dwutygodnika „Prawda Jest Ciekawa”

Dwutygodnik „Prawda Jest Ciekawa” ogłasza konkurs literacki dla młodego pokolenia twórców w kategoriach: poezji i prozy. Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni do 26 roku życia.

REGULAMIN

1.    Należy nadesłać zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 6 stron znormalizowanego maszynopisu lub
2.    Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nieprzekraczających razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu.
3.    Każdy tekst poetycki i prozatorski należy opatrzyć odpowiednim symbolem.
4.    Ten sam autor może złożyć tylko jeden zestaw wierszy i prozy.
5.    Tematyka wierszy i prozy niczym nieograniczona. Mile widziana problematyka współczesna.
6.    Każdą pracę należy przedstawić w trzech egzemplarzach opatrzonych tym samym symbolem.
7.    W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym symbolem co teksty, należy dołączyć dane personalne, godło, imię i nazwisko autora, adres, telefon, email, nazwę i adres szkoły, placówki naukowej lub miejsca pracy, oraz krótką biografię twórczą, ewentualnie czas i miejsce debiutu.
8.    Na kopercie z pracami należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania.
9.    Prace należy nadsyłać na adres: Agencja Literacka, 54-206 Wrocław ul. Legnicka 84/4, z dopiskiem: konkurs.
10.  Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 października 2024 r. O dacie wysłania decyduje pieczątka pocztowa.
11.  Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w dziedzinie poezji i prozy:
•      nagroda pierwsza w wysokości 500 zł
•      nagroda druga w wysokości: 300 zł
•      nagroda trzecia w wysokości: 100 zł
•      wyróżnienia w postaci książek
12.  Najciekawsze prace będą publikowane w dwutygodniku „Prawda Jest Ciekawa”.
13.       Jury ze względu na poziom prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 30 listopada 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *