Publikacje i filmy Instytutu Pamięci Narodowej

Chcielibyśmy polecić naszym czytelnikom bogate zasoby edukacyjne i naukowe Instytutu Pamięci Narodowej. Instytucja ta została powołana 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Do jej zadań należy opieka nad dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi w latach 1944-1990, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, popełnionych w okresie 1917-1990. Ponadto do ważnych zadań Instytutu Pamięci Narodowej należy prowadzenie badań naukowych oraz działalności w zakresie edukacji publicznej.

Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, które zginęły w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji i czystek etnicznych w okresie 1917-1990 r. Dodatkowo IPN prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą. Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Janusza Kurtyki 1. Dodatkowo działa 11 oddziałów Instytutu we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), natomiast w kolejnych 7 miastach (Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Radom) powołano delegatury IPN. Od lipca 2021 r. prezesem Instytutu Pamięci Narodowej jest wybrany przez Sejm RP dr Karol Nawrocki.

W czasach, kiedy bezprawnie i arbitralnie niszczy się ważne instytucje państwowe, tym bardziej warto zapoznać się z opracowaniami i filmami IPN, które w sposób przystępny i ciekawy opowiadają historię bohaterskiej walki Polaków z totalitaryzmem.

Linki do różnych cyklów edukacyjnych pozwalają wybrać sobie tematy, które najbardziej zainteresują naszych czytelników.

Playlista cyklu „Dziecięce historie” https://bit.ly/465smiI

Playlista cyklu „Przystanek Historia” (filmy 10 min.) https://bit.ly/3FmCtnQ

Playlista cyklu „Historia zza kulis” https://bit.ly/3Cr46dc

Playlista podcastu „Ekspres czytelniczy IPN” https://bit.ly/3Zi85Sb

Playlista cyklu „Historia zapisana w fotografii” https://bit.ly/3Qmwkxq

Playlista cyklu „Książki pełne historii” http://bitly.pl/62w3d

Playlista cyklu „Oblicza historii” https://bit.ly/3twFvlP

Linki do wartościowych portali:

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ (nagrania ze świadkami i uczestnikami historii)

https://przystanekhistoria.pl/

https://gigancinauki.pl/

https://gry.ipn.gov.pl/

IPNtv – https://www.youtube.com/user/ipntvpl

https://bnt.ipn.gov.pl/ Biuro Nowych Technologii IPN

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne Teki Edukacyjne, pomoc dydaktyczna dla nauczycieli

Być może zainteresują Państwa teksty:

W 1927 r. Polska i Związek Sowiecki zawarły porozumienie o wymianie więźniów politycznych

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/195448,27-grudnia-1927-r-Polska-i-Zwiazek-Sowiecki-zawarly-porozumienie-o-wymianie-wiez.html

„Kościół z pomocą poszkodowanym w stanie wojennym. Diecezja katowicka”

Strach, aresztowania, brak środków do życia i dostępu do informacji o losie najbliższych to codzienność działaczy Solidarności po 13 grudnia 1981 r. Jako pierwszy ruszył im z pomocą Kościół.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105048,Kosciol-z-pomoca-poszkodowanym-w-stanie-wojennym-Diecezja-katowicka.html

„Wyrwane z rodzinnych domów”

Niewolnicza praca na rzecz okupanta stanowiła jeden z podstawowych sposobów eksploatacji ludności Polski przez III Rzeszę. Przymus pracy obejmował jednak nie tylko dorosłych, ale również dzieci powyżej 14 roku życia. W 1942 roku dolną granicę obniżono na rozkaz namiestnika Kraju Warty do 12 roku życia. W ten sposób nawet najmłodsi zostali włączeni w gospodarczą machinę Rzeszy.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105061,Wyrwane-z-rodzinnych-domow.html

Linki do polskiej i angielskiej wersji 8-minutowego filmu o 4 polskich rodzinach ratujących swoich żydowskich sąsiadów – „Czerwone korale”. W filmie poznajemy złożoność sytuacji w czasie okupacji niemieckiej w Polsce w czasie II wojny światowej. Niemcy zorganizowali krwawą obławę wymuszając torturami zeznania od jednego ze złapanych Żydów. Obok niemieckich żandarmów uczestniczyli w niej również Polacy, którzy, najczęściej pod groźbą śmierci, zostali zmuszeni do pracy w dowodzonej przez Niemców policyjnej formacji Polnische Polizei zwanej „policją granatową”. To wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby Niemcy nie okupowali Polski. Link do filmów można zamieszczać w mediach społecznościowych i na różnych stronach.

Czerwone korale, wersja polska (8 min.)

Czerwone korale, wersja angielska z lektorem

To pierwszy z cyklu filmów „Nie tylko Ulmowie”. Będą publikowane w każdy piątek o godz. 10.15.

Więcej o projekcie: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/196867,TEKST-AUDIO-Pierwszy-odcinek-cykl-filmowego-IPN-o-Polakach-ratujacych-Zydow-dost.html

Tu odsyłacz do publikacji kolejnego filmu z tej serii: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/197167,TEKST-AUDIO-Ukrywani-uciekli-gospodarze-zabici-drugi-odcinek-cykl-filmowego-IPN-.html

Garść innych materiałów

Bezpłatne seminarium szkoleniowe online dla nauczycieli „FKL Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla kobiet”. Wymagana jest tylko rejestracja.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/196029,Seminarium-szkoleniowe-FKL-Ravensbrck-oboz-koncentracyjny-dla-kobiet.html

Nagranie fragmentu wspomnień śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat służby w wojsku, do której powoływano kleryków w czasach PRL (nagranie zarejestrowane w Radwanowicach, 3.09.2020)

„Polki w walce i konspiracji” – czternasty odcinek cyklu „Jak Polki zadziwiały świat” – 21 stycznia 2024

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/196063,Polki-w-walce-i-konspiracji-czternasty-odcinek-cyklu-Jak-Polki-zadziwialy-swiat-.html

„Ona była Pierwsza! Życie i sukcesy Haliny Konopackiej” z cyklu „Tytani sportu”

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/195703,Spotkanie-z-cyklu-Tytani-sportu-Warszawa-15-stycznia-2024.html

Tekst Katarzyny AdamówCzesław Niemen”

17 stycznia 2004 r. zmarł Czesław Niemen – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej estrady. Niewielu z miłośników jego twórczości zdaje sobie jednak sprawę, że wokalista urodził się w Grodnie pod nazwiskiem Czesław Wydrzycki, a „Niemen” było początkowo jedynie pseudonimem artystycznym, nawiązującym do utraconej małej ojczyzny.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105148,Czeslaw-Niemen.html

Tekst „Zdobycie ruin. Wkroczenie Armii Czerwonej do Warszawy”

17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do zrujnowanej lewobrzeżnej Warszawy. Wraz z czerwonoarmistami do stolicy weszli także żołnierze 1. Armii WP. W dzisiejszej narracji historycznej trwa spór o słowo „wyzwolenie”. W rzeczywistości prawie nie było ani kogo, ani czego wyzwalać…

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105142,Zdobycie-ruin-Wkroczenie-Armii-Czerwonej-do-Warszawy.html

Artykuł Krzysztofa Pawluczuka „Walka portfelem. Sokolstwo Polskie i obligacje wojenne USA”.

Prowadzenie globalnego konfliktu zbrojnego wymagało posiadania ogromnej i doskonale wyposażonej armii. Jej wyekwipowanie w broń, pojazdy i zaopatrzenie oraz kilkuletnie utrzymywanie było gigantycznym wydatkiem dla skarbu każdego państwa. W USA próbowano złagodzić obciążenie budżetu za pomocą sprzedaży obligacji wojennych. W akcję tą czynnie włączyło się Sokolstwo Polskie.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105190,Walka-portfelem-Sokolstwo-Polskie-i-obligacje-wojenne-USA.html

Tekst Filipa Musiała „Ucieczka przed społeczeństwem”

„Odwilż” w kulturze przebiegała pod pełną kontrolą PZPR, już jednak wymuszone zmiany w aparacie represji miały znaczący wpływ na wyzwolenie się części społeczeństwa z paraliżującego strachu przed reżimem. Zmiany w bezpiece świadczyły, że nie jest ona wszechmocna, a zarazem dowodziły, że poddana silnej presji partia zaczyna się cofać.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105163,Ucieczka-przed-spoleczenstwem.html

Nagranie spotkania „Fotografia prawdę Ci powie” z cyklu „Historia zapisana w fotografii”.

Ważną rolę w przyciąganiu publiczności do zdjęć historycznych odgrywa zawarta w nich autentyczność dziejowa. Niekiedy przybiera ona postać piękną, opartą na glorii i pasmach niekończących się sukcesów, innym razem – brutalną, a wręcz naturalistycznie bolesną. Dekodując kontekst sytuacyjny, przebieg zdarzeń i wypadków towarzyszących wykonaniu zdjęcia zdystansujemy się do tzw. pierwszego (niekiedy pozornego) wrażenia, otrzymując niepomierną możliwość dotarcia do prawdy udokumentowanej fotografiami.

Karolina Trzaskowska-Kubasik „Zbrodnie popełnione na dzieciach polskich robotnic przymusowych osadzonych w obozie w Słupsku i w Gogolewku”

Według niemieckich pracodawców zbyt duża ilość ciężarnych robotnic przymusowych miała negatywny wpływ na wydajność pracy. Z tego względu zadecydowali o organizacji placówek, w których miano umieszczać odebrane im dzieci. Z powodu braku opieki lekarskiej oraz położniczej, dramatycznych warunków sanitarnych oraz systematycznego głodzenia niemowląt, stały się one ośrodkami masowej śmierci.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/105151,Zbrodnie-popelnione-na-dzieciach-polskich-robotnic-przymusowych-osadzonych-w-obo.html

Fragmenty książek Wydawnictwa IPN

„Opór wobec stalinowskiej codzienności”. Czy komuniści byli w stanie wyeliminować wszelkie formy oporu społecznego? Jaką rolę odegrała w nim młodzież? Czy młodzi antykomuniści tworzyli prężnie działające organizacje? Jak wyglądały indywidualne formy sprzeciwu wobec systemu komunistycznego?

92. urodziny Eugeniusza Szylara, ratującego Żydów podczas II wojny światowej

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/195844,92-urodziny-Eugeniusza-Szylara-ratujacego-Zydow-podczas-II-wojny-swiatowej.html

Marcin Kapusta: Harcerska Solidarność. Od legalizacji do delegalizacji

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/196014,Marcin-Kapusta-Harcerska-Solidarnosc-Od-legalizacji-do-delegalizacji.html

Serdecznie zachęcamy do korzystania z cennej internetowej biblioteki tekstowej i audiowizualnej Instytutu Pamięci Narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *